Bästa delägare i Kirjais kimppakärl!

Vi vill påminna om att kärlen är till endast för hushållsavfall!
Vi har haft problem med att kärlen fylls av sånt som inte hör dit, vilket lett till kraftigt ökade tömningskostnader. Vi bibehåller ännu avgifterna oförändrade och hoppas att alla tar sitt ansvar över vad man för till sopkimppan.

Vi hoppas också att man kommer ihåg att anmäla ändrade adressuppgifter eller köparens kontaktuppgifter ifall man säljer sin fastighet så att vi kan utreda fortsättningen med köparen.

Tack,

Styrelsen

Jag vill vara med i kimppakärl

Skriv siffran 6 med bokstäver: