Första info om evenemang i Kirjais sommaren 2024>>

-Sommartorg varje lördag klo 11 vid butiken, första gången en vecka innan midsommare

-Midsommarfirande vid midsommarstång 

-Auktion 10.7

-Kirjais Amazing race i slutet av juli

-Forneldarnas natt 

En levande bygd

Kirjais area är 9,9 kvadratkilometer, och ön har numera ungefär 50 fastbosatta.

Kirjais by har genomgått en enorm utveckling under de senaste 100 åren. År 1958 fanns det 83 fast bosatta på Kirjais, år 1998 var det 28. Under de senaste åren har trenden dock svängt, och Kirjais befolkning ökar igen och ett flertal barn har fötts under de senaste åren och det har funnits lite tillflyttning till byn.

Kirjais by är uppskattad i hela Nagu och även i övriga delar av regionen. Midsommarfirandet, lekparken, sportveckan, biblioteket, beachvolleyturneringen och inte minst auktionen är några välkända exempel på livskraften i byn. Verksamheten styrs av byföreningen och verkställs av ett stort antal frivilliga.

Kirjais historik

Öns namn, Kirjais, nämns i skriftliga källor redan för femhundra år sedan, Kyriaws by (1474) och Kijriax (1540). (Uppslagsverket Nagu 2019)

Sägen berättat om att hela Kirjais en gång ägdes av ”Kirjaisgubbin”. Kirjaisgubbin var Anders Bertilsson (1689-1769) somKirjaisgubbin köpte Kirjais rusthall 1750. Han var gift två gånger och hade 12 barn. I sin testament delade han ön till alla sina arvingar, och ännu finns det många av hans arvingar i 9-10 generation bosatta på ön.

1923 Byggdes Kirjais skola (Kirjais kursgård) på talkokrafter på mark som var skänkt av bybor, innan det hade det bara funnits ampulatorisk skola. Skolan var också till barnen från skärgåden runt Kirjais, och de inkvarteterades till byns gårdar. En butik har det funnits på ön sedan början på 1900-talet. 

Stor framkom i Kirjas historik hände 1968 när bron byggdes till Kirjais. (Från rusthåll till sommarparadis, vårt Kirjais under 260 år; Benita Andren 2013)

Kirjaisgubben bok

Tillsammans med illustratör Lena Frölander-Ulf har vi gjort ett häfte om Kirjaisgubben, en samling spökhistorier och skrönor som vi bearbetat för att få en sammanhängande berättelse. Vi har knutit an berättelsen till fem besökspunkter i byn där man får mer fakta serverat på skyltar på platsen. Samtidigt som vi sprider vidare gamla skrönor, och hoppas ge mervärde till våra egna och andras barn, så får vi förhoppningsvis människor att gå runt lite på Kirjais och se på den ständigt närvarande historien. Våra besöksmål är t.ex. en gammal kölstock från ett sjunket skepp som vi har släpat upp på berget, en gammal stenfot och en gammal lada där det spökar... 

Häften finns till salu i butiken

 Var vi är

Kirjais ligger 40 km söder om Åbo och 170 km väster om Helsingfors

Frivilligt stöd

Kära vän av Kirjais,

Kirjais by är mycket uppskattad i skärgården. Midsommarafton, lekplats, idrottsvecka, bibliotek, beach volley turneringen och särskilt auktionen är välkända exempel på byns vitalitet.

Byaföreningen sköter verksamheten med stöd av en stor grupp volontärer.

Coronapandemin har drabbat föreningen hårt. Förra året och i år var vi tvungna att ställa in många evenemang. Speciellt vår största inkomstkälla, d.v.s. att avbryta auktionen, skapades ett stort hack i vår kassa och vi har nu stora ekonomiska utmaningar.

Därför vänder vi oss till dig: kunde du som vän till Kirjais stötta föreningens verksamhet? Vi avslutar en ny härlig naturstig som behöver skyltar, guidetavlor etc. Dessutom har föreningen löpande utgifter för underhåll av byns gemensamma anläggningar.

Alla bidrag är välkomna!

Du kan betala bidraget på två sätt:

  • Till byaföreningens konto (Kirjais-Sommaröbygdens Utveckling rf) FI51 5560 0940 0074 05
  • Mobile Pay nr 88518.

Tack på förhand för ditt stöd, vi ses i Kirjais!

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling styrelse