Kallelse till årsmöte 2017

17.02.2017 kl. 17:38
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte på Kirjais Kursgård lördagen den 18 mars kl 17. Vänligen meddela ert deltagande till Alice!

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling r.f.

Kallelse till årsmöte 2017
Tid och plats: Lördagen den 18 mars 2017 kl 17 på Kirjais kursgård.

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare
 3. Mötets lagenlighet och beslutsförhet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Godkännande av bokslut 2016
 6. Godkännande av verksamhetsberättelse för år 2016
 7. Verksamhetsgranskarnas berättelse och beviljande av ansvarsfrihet 8. Verksamhetsplan och budget för år 2017
 8. Val av styrelse och verksamhetsgranskare, val av styrelse för brandsektionen
 9. Beslut om medlemsavgift för år 2017
 10. Övriga ärenden
 11. Mötets avslutande

Mötesbilagor hittas småningom på internet www.kirjais.fi och på anslagstavlan på Kirjais.
Meddela gärna ert deltagande och eventuella dieter per sms 0505189876 (Alice) eller per e-post till alicebjorklof@gmail.com

På styrelsens vägnar,

Mårten Johansson

ordförande 

 

Föredragningslistan i pdf-format hittar du här.

Sopsektionens bokslut för 2016 hittar du här.